KIMDUC VIETNAM
+ Head office address: Lot 15, Road No.4, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84) 8 22452142 – Fax: (84) 8 37543607
Website: www.kimduc.com.vn 
Email: kimduc@kimduc.com.vn
+ Factories address: 
    1.  Lot 16, Road No.1, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
    2.  Lot 5, Road No.1, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.


KIMDUC CANADA
Office : 9245 – 3539 QUEBEC INC (KIM DUC.CA)
Address:
2001 Rue University, suite 1700, Montreal, QC H3A 0A6
Tel: 514 228 7564
Website: www.kimduc.ca
Email: kimduc
@kimduc.ca

Subject*

Name*

Email*

Phone

 

thay mặt kính máy tính bảng thay cảm ứng máy tính bảng thay mặt kính máy tính bảng thay mặt kính điện thoại thay màn hình điện thoại thay cảm ứng điện thoại